مشخصات

کاربرد:پروژه عمرانی_نقشه برداری

وزن:۲٫۵ کیلوگرم

تلسکوپ

بزرگنمایی:۳۲ برابر

قطر عدسی شی: ۴۵ میلی متر

میدان دید(در فاصله ۱۰۰ متر): ۲٫۳ متر

حداقل فاصله فوکوس: ۱٫۶ متر

دقت اندازه گیری

دقت:۱ میلی متر در ۱ کیلومتری ترازیابی به صورت رفت و برگشت

درجه بندی لمب افقی: ۱

حساسیت تراز

کروی: اینچ بر میلی متر ۲\۸ میلی متر

حافظه

دارای حافظه: ندارد