مشخصات

کاربرد:پروژه عمرانی_نقشه برداری

ابعاد:۲۰٫۵X16X13.5 سانتی متر

وزن:۱٫۶۴

تلسکوپ

تصویر:مستقیم

بزرگنمایی:۳۲ برابر

قطر عدسی شی: ۳۶ میلی متر

میدان دید(در فاصله ۱۰۰ متر): ۲٫۱ متر

حداقل فاصله فوکوس: ۱ متر

دقت اندازه گیری

دقت:۱٫۶ میلی متری در ۱ کیلومتری ترازیابی

درجه بندی لمب افقی: ۱ درجه

حساسیت تراز

کروی: ۲\۸ اینچ بر میلی متر