مشخصات

مشخصات دوربین

کاربرد:نقشه برداری

ابعاد:۱۶ * ۸ * ۸ سانتی متر

وزن: ۰٫۴۱۰ کیلوگرم

مشخصات پایه: پایه بلند_رنگ سبز_ثابت